Lees het gastenboek
Algemene voorwaarden TopCoach - AutoCAD cursus / training / opleiding voor alle cursussen AutoCAD cursussen en Sketchup cursussen. Overeenkomst Inschrijving voor een cursus vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en door opdrachtgever ondertekende offerte, welke door TopCoach na ontvangst bevestigd wordt. Betalingsvoorwaarden De betalingstermijn bedraagt 2 weken voor eerste cursusdag, tenzij op offerte anders is overeen gekomen. Niet tijdige betaling Bij niet tijdige betaling voordat de cursus is begonnen, is TopCoach gerechtigd de plaats in de cursus aan een andere cursist te verschaffen, bij niet tijdige betaling nadat de cursus is begonnen, is TopCoach gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen. Annulering  Annulering van de cursus door opdrachtgever en/of cursist, is kosteloos mogelijk tot 2 weken voor eerste cursusdag. Bij annulering binnen 2 weken voor eerste cursusdag is 50% van het factuurbedrag verschuldigd Bij annulering binnen 72 uur voor cursus of tijdens de cursus is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Ook bij het niet verschijnen van een cursist op een cursus is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Het missen van een deel van de cursus Het inhalen van één of meerdere cursusdagdelen wordt alleen door TopCoach aangeboden indien volgens TopCoach de omstandigheden zich daar toe lenen (bijvoorbeeld als er plaats is in een in aanmerking komende parallel lopende cursus). Het inhalen van een cursusdagdeel is niet gratis.  Wijziging van de cursusdata TopCoach houdt zich het recht voor bij onvoldoende deelname aan een cursus deze te annuleren en/of  andere data voor de cursus vast te stellen. Mocht de voorgestelde wijziging voor de nog te volgen cursus voor een opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn, worden de eventuele reeds betaalde cursusgelden geretourneerd. TopCoach is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die hierdoor voor de cursisten en/of de opdrachtgever kunnen ontstaan. Wijziging van een cursusdata tijdens de cursus TopCoach houdt zich het recht voor in geval van een calamiteit, zoals ziekte van een trainer of het plots niet beschikbaar zijn van een gehuurde trainingsruimte om een cursus dagdeel of cursusdagdelen te verschuiven naar de reeds in de offerte genoemde reservedag (-en).  Mocht wijziging voor een cursist of opdrachtgever achteraf toch niet aanvaardbaar of mogelijk zijn, worden de eventuele reeds betaalde cursusgelden of gedeelten van cursusgelden NIET geretourneerd. Wijziging van de plaats van de trainingsruimte van een cursusdagdeel of dag tijdens de cursus TopCoach houdt zich het recht voor in geval van een calamiteit, zoals het  plots niet beschikbaar zijn van een gehuurde trainingsruimte om een cursus dagdeel of cursusdagdelen te verplaatsen naar een andere trainingsruimte eventueel ook in een andere plaats. Mocht de voorgestelde wijziging voor een cursist of opdrachtgever niet aanvaardbaar of mogelijk zijn, worden de eventuele reeds betaalde cursusgelden of gedeelten van cursusgelden NIET geretourneerd. Intellectueel eigendom en auteursrechten TopCoach behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen en auteursrechten voor met betrekking tot de door TopCoach verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of studie materiaal, waarop rechten als hiervoor bedoelt aan TopCoach toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan, te vermenigvuldigen, openbaar te maken bijvoorbeeld door plaatsing op het internet of in gebruik te geven. Vragen over de voorwaarden ? Mail a.u.b.
disclaimer en Algemene voorwaarden
273 referenties in het gastenboek !
cursus AutoCAD  TopCoach maakt zelfs van klungels tovenaars in Utrecht Amsterdam Bodegraven Hilversum Groningen Rotterdam
TopCoach - AutoCAD cursus / training / opleiding  © 1996 – 2017 All rights reserved KvK  Utrecht  30111968  disclamer  / Algemene voorwaarden
AutoCAD Utrecht TopCoach - AutoCAD cursus - al 21 jaar Voor een uitstekend resultaat  de beste is nog de goedkoopste ook Home Waar en waneer Info cursus Vervolg Re-integratie Proefles Info TopCoach Contact Inschrijven In Company 1 dag Upgrade
Bob de Zaaijer over de cursus AutoCAD in Utrecht: Beste Ed, Na 10 jaar meekijken en een boekje zelfstudie met AutoCad is het mij nu eindelijk duidelijk geworden hoe ook ik met AutoCad kan werken. De cursus heeft mij dus in 4 dagen duidelijk gemaakt wat ik in 10 jaar wilde weten! En nog op een plezierige en ontspannen wijze ook. Snap ik eindelijk wat al mijn tekenaars voor (on)zin uitvoeren. Ik heb maar van 1 ding spijt ik had hem eerder moeten doen. Over een paar maanden op voor de vervolgcursus! Lees meer Referenties en commentaren op het gastenboek
Referenties - gastenboek
Frank Themmn: Ook als je al enige tijd (zonder cursus) met AutoCAD werkt is de cursus een heldere toevoeging waardoor je sneller en efficienter kan werken ......... Lees verder over AutoCAD cursus Utrecht
Frequently Asked Questions AutoCAD op de Mac
Tel 06-10200001 1 nul - 2 nul - nul nul - nul 1
mail contact
Laagste prijs garantie ook in Utrecht